Přeskočit na obsah

Aplikace speciálních povrchových úprav pro nejnáročnější podmínky

Poskytujeme vysoce odborné služby v oboru povrchových úprav, přípravy povrchů a aplikací speciálních nátěrových systémů pro ty nejnáročnější zátěžová prostředí a rozličná průmyslová zařízení. Zabýváme se projekcí a výrobou technologií pro povrchové úpravy na klíč.
Projekce a výroba

Technologie pro povrchové úpravy

01
02
03
04

Naše společnost vyvíjí technologie otryskávacích boxů prvotřídní kvality. Dimenzujeme je na základě požadavků a potřeb našich zákazníků. Projektujeme je i jako komplexní celek, včetne kompresorových stanic a rozvodu stlačeného vzduchu.

Projektujeme velkokapacitní lakovny a lakovací boxy s nízkými pořizovacími náklady, minimálním stavebním zásahem do objektu a přijatelnými provozními náklady. Realizujeme jejich výstavbu na klíč, včetně stavebních prací a vybavení nejmodernější aplikační technikou dle potřeb a přání zákazníka. Servis a údržbulakovacích boxů zajištujeme ze středisek Most, Brno a Ostrava. Naše vývojové a testovací centrum se nachází v Mostě – Komořanech.

Naše společnost vyvíjí a dodává kompletní technologie kompresorových stanic včetně zařízení pro distribuci stlačeného vzduchu. Dimenzujeme je na základe požadavků a potřeb každého zákazníka a možnostem jeho výrobního zázemí. Dodávky realizujeme na klíč, včetně souvisejících stavebních prací. Servisní služby zajištujeme ze středisek Most, Brno a Ostrava. Naše vývojové a testovací centrum se nachází v Mostě – Komořanech.

Společnost CORROTECH ENGINEERING s.r.o. vyvíjí a dodává technologie mobilních recyklačních zařízení kovového abraziva a filtračních zařízení vzduchu. Dodávky technologií dimenzujeme a realizujeme na klíč, včetně souvysejících dodávek dalšího potřebného vybavení. Servisní služby těchto zařízení zajištujeme ze středisek Most, Brno a Ostrava. Naše vývojové a testovací centrum se nachází v Mostě – Komořanech.

Případové studie

Použití naší techniky a znalostí v praxi

Ochrana vnitřních částí potrubních dílů

Ochrana potrubního dílu a clony proti vlivu kavitace

CORROCOAT POLYGLASS VE

Zastavení průsaku potrubního kolena v provozu

Renovace hydraulických částí ponorných čerpadel

Ochrana vnitřních částí betonových jímek neutralizace

Bandážování potrubní cesty dusíku o průměru 500 mm

Protikorozní ochrana vnitřních částí kouřovodu spalin

Korozní ochrana vnitřních ploch komponentů tepelného výměníku

Bandážování kolen potrubí propylenu o průměru 50 mm

Protiabrazivní ochrana vnitřních částí nádrže na vápennou suspenzi

Elektroizolace a protikorozní ochrana ocelových nosníků a betonové podlahy

Renovace protikorozní ochrany nádrží na pitnou vodu

Renovace protikorozní ochrany vnitřních částí skladovací nádrže chemikálií

Protikorozní ochrana vnitřních částí dekontaminační nádrže

Renovace protikorozní ochrany vnitřních částí nádrže na pitnou vodu pro výrobu piva

Renovace protikorozní ochrany vnitřních částí absorbéru

Renovace vnitřní protikorozní ochrany přivaděče pitné vody DN1600

Protikorozní ochrana vnitřních částí nádrží na požární pěnidlo

Ochrana betonových jímek na kyselinu chlorovodíkovou a chlorid železitý

Protikorozní ochrana vnějších částí ponorných čerpadel

Inspekce integrity smaltového povlaku nádrže fermentoru

Protiabrazivní ochrana elektrostatických filtrů popela

Protikorozní / protiabrazivní ochrana nového absorbéru odsíření spalin

Protikorozní / protiabrazivní ochrana kouřovodů spalin

Ochrana vnitřní části záchytné betonové jímky na hydroxid sodný

Vizuální inspekce stavu obložení ocelové konstrukce haly

Protikorozní / protiabrazivní ochrana komponent expandéru

Zpevnění štěrkových podloží kolejových tras pryskyřicí

Lokální opravy poškozeného nátěru kolena komína

Protikorozní ochrana procesních nádrží na výrobu demi vody

Ochrana vnitřních ploch betonových nádrží pro výrobu biomasy

Protiabrazivní / protikorozní ochrana rozrážecího kužele v sile strusky

Provedení vysokonapěťového testu nátěru napojení kouřovodu spalin

Renovace vnitřní korozní ochrany absorbéru odsíření spalin

Oprava antikorozního nátěru nádrže absorbéru mokré pračky

Korozní ochrana vnitřních částí kuželového uzávěru

Inspekce přípravy povrchu sila vápence před aplikací nátěrových hmot

Korozní ochrana vnitřních částí retenčních nádrží

Protikorozní ochrana vnitřního povrchu zásobní nádrže na čpavkovou vodu

Protikorozní ochrana vnitřního povrchu zásobní nádrže odpadních vod

Protikorozní ochrana chladících trubek mezistupňových chladičů

Protikorozní ochrana vnitřního povrchu skříní kozlíkového čerpadla

Protikorozní ochrana vnitřních a vnějších částí sterilační nádoby

O společnosti

CORROTECH ENGINEERING s.r.o. jako výhradní distributor technologie CORROCOAT a REZORECT v regionu, disponuje vysoce kvalifikovaným týmem odborníků pro aplikace průmyslových povlaků a jedinečnými aplikačními metodami na základě nejmodernějších technologí, které zároveň vyvýjí a dodává. Naše vlastní technologické zázemí se středisky v Mostě, Brně a Ostravě společně s odborným potencionálem pracovníků umožňuje řešit požadavky našich klientů operativně, kvalitně a napoprvé.

Nabízíme:

 • více než 20leté zkušenosti v boji proti korozi
 • účinnou ochranu do těch nejnáročnějších provozních zatížení
 • účinnou ochranu pro nová i poškozená zařízení
 • dlouholetou a účinnou ochranu oproti konvenčním řešením
 • jedinečné aplikační metody pomocí nejmodernějších technologií
 • projekci a výrobu technologií otryskávacích boxů na klíč
 • projekci a výrobu technologií lakoven na klíč

 

 • projekci a výrobu kompresorových stanic a recyklačních zařízení
 • projekci a výrobu veškerých filtračních zařízení
 • posouzení nových komponent z hlediska korozního aspektu
 • vypracování návrhů na míru jako prevenci proti poškození korozí
 • antikorozní řešení která jsou bezpečná a ekologicky šetrná
 • aplikační postupy, které vyřeší problém dlouhodobě a napoprvé
 • řešení která jsou v dlouhodobém výsledku nákladově efektivní