Přeskočit na obsah

Inspekce přípravy povrchu sila vápence před aplikací nátěrových hmot

Provedení inspekce

  • měření hladiny osvětlení dle SSPC-Guide 12
  • hodnocení ocelového substrátu dle ISO 8501-3
  • kontaminace povrchu olejem a mastnotou dle SSPC-SP1
  • čistota otryskaného povrchu dle ISO 8501-1
  • hodnocení dosaženého profilu dle ISO 8503-2
  • měření drsnosti profilu dle ASTM D4417-Metoda B
  • kontaminace povrchu rozpustnými nečistotami ISO 8502-6 a ISO 8502-9
  • stanovení zbytkového prachu dleISO 8502-3
  • měření klimatických podmínek v místě aplikace
  • tvorba protokolu a závěrečné inspekční zprávy

CORROTECH ENGINEERING s.r.o. provádí inspekce a hodnocení zařízení z hlediska korozního aspektu, nejen při provádění svých aplikací, ale také jako separátní službu klientům. Disponujeme vlastním týmem pravidelně školench korozních inspektorů a korozních inženýrů, kteří jsou držitely mezinárodních certifikací FROSIO, AMPP (NACE, SSPC) a APC. Jako společnost jsme členem asociace korozních inženýrů (AKI). Inspekce zařízení provádíme i jako výškové práce s přístupem z lana. Nabízíme kompletní inspekční a konzultační služby v oblasti protikorozních povrchových úprav, včetně vypracování odborných posudků a návrhů. Jsme připraveni vystavit protokoly o provedených zkouškách s výstupem naměřených hodnot, fotodokumentací a všemi dalšími náležitostmi inspekční zprávy. Inspekční protokoly a zprávy vystavujeme i v anglickém či německém jazyce se všemi mezinárodně požadovanými parametry.