Přeskočit na obsah

Inspekce integrity smaltového povlaku nádrže fermentoru

Příprava povrchu

Očištění substrátu od hrubých nánosů.

Provedení inspekce

  • proměření suché tloušťky smaltového povlaku (pozemní přístup a přístup z lana)
  • vizuální kontrola integrity smaltového povlaku (pozemní přístup a přístup z lana)
  • tvorba protokolů a závěrečné inspekční zprávy

CORROTECH ENGINEERING s.r.o. provádí inspekce a hodnocení zařízení z hlediska korozního aspektu, nejen při provádění svých aplikací, ale také jako separátní službu klientům. Disponujeme vlastním týmem pravidelně školench korozních inspektorů a korozních inženýrů, kteří jsou držitely mezinárodních certifikací FROSIO, AMPP (NACE, SSPC) a APC. Jako společnost jsme členem asociace korozních inženýrů (AKI). Inspekce zařízení provádíme i jako výškové práce s přístupem z lana. Nabízíme kompletní inspekční a konzultační služby v oblasti protikorozních povrchových úprav, včetně vypracování odborných posudků a návrhů. Jsme připraveni vystavit protokoly o provedených zkouškách s výstupem naměřených hodnot, fotodokumentací a všemi dalšími náležitostmi inspekční zprávy. Inspekční protokoly a zprávy vystavujeme i v anglickém či německém jazyce se všemi mezinárodně požadovanými parametry.

Při vizuální kontrole vnitřního povrchu nádrže fermentoru provedené provozovatelem při odstávce, vzniklo podezření na selhání smaltové protikorozní ochrany ocelové konstrukce v horní oblasti nádrže (od + 14 m do + 15 m) v celém obvodu nádrže. Dále vzniklo podezření na lokální poškození smaltového povlaku ocelové konstrukce fermentoru abrazí v dolní části nádrže v oblasti napojení na betonové dno (od 0 m do + 0,35 m). Mechanickým odstraněním hrubého nánosu usazenin v této oblasti (s podobným barevným zabarvením jako korozní produkt) se vyvrátilo podezřeni s přímé degradace ocelového substrátu. Nánosy usazenin ve stejném zabarvení se nacházely po celém obvodu nádrže v oblasti od + 14 m do + 15 m. Následné prověření tloušťky smaltového povlaku tento fakt potvrdilo.