Přeskočit na obsah

Protikorozní / protiabrazivní ochrana komponent expandéru

Příprava povrchu

Odmaštění, omytí tlakovou vodou, abrazivní otryskání na stupeň čistoty Sa 2½, profil drsnosti ISO komparátor – Medium G.

Aplikace hmot

Aplikované produkty:
POLYGLASS VEF WR

Aplikované nátěrové systémy:
NS1 = 1 500 μm DFT

Aplikovaný substrát:
Vnitřní části komponent expandéru; Uhlíková ocel; 20 m²

Procedury:

  • dekontaminace olejů a mastnot
  • příprava povrchu dle ISO 8501-1 na stupeň čistoty Sa 2½
  • kompletní inspekce přípravy povrchu před aplikací nátěrových hmot
  • aplikace podkladové vrstvy POLYGLASS VEF WR (750 μm DFT)
  • aplikace finální vrstvy POLYGLASS VEF WR (750 μm DFT)
  • provedení příslušných zkoušek kvality dle PKZ

CORROTECH ENGINEERING s.r.o. poskytuje vysoce odborné služby v oboru přípravy povrchů a aplikací speciálních nátěrových systémů pro ty nejnáročnější zátěžová prostředí a rozličná inženýrská zařízení. Vinylesterová nátěrová hmota CORROCOAT POLYGLASS VEF WR plněná speciálními skleněnými mikrovločkami a abrazi odolnými plnivy je ideální volbou protikorozní a protiabrazivní ochrany vnitřních částí komponent expandéru, která dlouhodobě ochrání ocelový substrát
a prodlouží tak životnost ocelové konstrukce.

CORROCOAT úspěšně bojuje s korozí už více než 45 let. Používá inovační strojní inženýrství kombinované s antikorozní technologií, která zajišťuje dlouhodobou ochranu jak pro nová, tak i poškozená zařízení. Využívá speciální kompozitní a strukturní nátěry ve spojení s technickými postupy s cílem individuálně řešit problémy s korozí. Díky zaměření na kvalitu jsou postupy renovací osvědčenou, cenově efektivní zbraní, která umožňuje dlouhodobě vítězit v boji s korozí.