Přeskočit na obsah

Renovace vnitřní protikorozní ochrany přivaděče pitné vody DN1600

Příprava povrchu

Automatizované čistění poškozeného nátěru a hrubých nánosů, technologické otryskání na stupeň čistoty Sa 2, mechanická příprava povrchu pro aplikaci nátěrových hmot, dekontaminace substrátu od nečistot, olejů, mastnot a solí, příprava povrchu dle ISO 8501-1 na stupeň čistoty Sa 3 pro aplikaci nátěrů.

Aplikace hmot

Aplikované produkty:
POLYGLASS PPA; CORROFILL VE; LR 600 + KVADRAXIÁLNÍ SKLOTKANINA 600 g/m²; POLYGLASS VEF

Aplikované nátěrové systémy:
NS-1A = 1 200 μm DFT

Aplikovaný substrát:
Vnitřní povrch potrubí DN1600; Uhlíková ocel; 623 mb; 3 124 m²

Procedury:

  • automatizované čistění poškozeného nátěru a hrubých nánosů
  • mechanická příprava povrchu pro aplikaci nátěrových hmot
  • dekontaminace substrátu od nečistot, olejů, mastnot a solí
  • příprava povrchu dle ISO 8501-1 na stupeň čistoty Sa 3
  • aplikace základové nátěrové hmoty POLYGLASS PPA
  • aplikace výplňové hmoty CORROFILL VE
  • aplikace laminační vrstvy LR 600 + Sklotkanina 600 g/m²
  • aplikace korozní bariéry POLYGLASS VEF
  • provedení příslušných zkoušek kvality dle PKZ

CORROTECH ENGINEERING s.r.o. poskytuje vysoce odborné služby v oboru přípravy povrchů a aplikací speciálních nátěrových systémů pro ty nejnáročnější zátěžová prostředí a rozličná průmyslová zařízení, včetně zařízení kritické infrastruktury. Vinylesterový nátěrový systém CORROCOAT POLYGLASS VE (schválený pro styk s pitnou vodou) plněný speciálními skleněnými mikrovločkami je ideální volbou dlouhodobé protikorozní ochrany vnitřních částí potrubí pro pitnou vodu, která ochrání substrát ocelové konstrukce před vlivy koroze. Pro odstranění původního poškozeného nátěru a hrubých nečistot bylo použito ultra-vysokotlakého otryskávání vodním paprskem technologií Falch® s robotickým rotačním nástavcem. Při procesu abrazivního otryskávání ocelovou drtí bylo využíváno mobilní sací a recyklační jednotky výrobce MAL MECHATRONIK s pozitivním dopadem na rychlost procesu a minimální nároky na likvidaci nebezpečného odpadu.

CORROCOAT úspěšně bojuje s korozí už více než 45 let. Používá inovační strojní inženýrství kombinované s antikorozní technologií, která zajišťuje dlouhodobou ochranu jak pro nová, tak i poškozená zařízení. Využívá speciální kompozitní a strukturní nátěry ve spojení s technickými postupy s cílem individuálně řešit problémy s korozí. Díky zaměření na kvalitu jsou postupy renovací osvědčenou, cenově efektivní zbraní, která umožňuje dlouhodobě vítězit v boji s korozí.