Přeskočit na obsah

Ochrana vnitřní části záchytné betonové jímky na hydroxid sodný

Příprava povrchu

Příprava betonového substrátu abrazivním otryskáváním.

Aplikace hmot

Aplikované produkty:
POLYGLASS WCP; RENDERPOL; GRAPHITE S; AR LR + KVADRAXIÁLNÍ SKLOTKANINA 600 g/m²; CORROGLASS AR4

Aplikované nátěrové systémy:
NS1 = 2 000 μm DFT

Aplikovaný substrát:
Vnitřní části jímky; Beton; 100 m²

Procedury:

  • odstranění hrubých nečistot a poškozeného nátěru
  • příprava betonového povrchu abrazivním otryskáváním
  • aplikace základové nátěrové hmoty POLYGLASS WCP
  • aplikace výplňové hmoty CORROCOAT RENDERPOL
  • aplikace elektricky vodivé vrstvy CORROCOAT GRAPHITE S
  • aplikace laminační vrstvy AR LR + Sklotkanina 600 g/m²
  • aplikace finální vrstvy CORROGLASS AR4
  • provedení příslušných zkoušek kvality dle PKZ

CORROTECH ENGINEERING s.r.o. poskytuje vysoce odborné služby v oboru přípravy povrchů a aplikací speciálních nátěrových systémů pro ty nejnáročnější zátěžová prostředí a rozličná průmyslová zařízení. Nátěrový systém CORROCOAT AR plněný speciálními skleněnými mikrovločkami, je ideální volbou ochrany vnitřní části jímky proti chemickému zatížení v silně zásaditém prostředí, která dlouhodobě ochrání betonový substrát a prodlouží tak celkovou životnost zařízení. Jako součást specifikovaného nátěrového systému bylo použito elektricky konduktivního nátěru CORROCOAT Graphite S, který následně umožnil provést zkoušku celistvosti a pórovitosti nátěru vysokonapěťovým testem i na nevodivém betonovém substrátu.

CORROCOAT úspěšně bojuje s korozí už více než 45 let. Používá inovační strojní inženýrství kombinované s antikorozní technologií, která zajišťuje dlouhodobou ochranu jak pro nová, tak i poškozená zařízení. Využívá speciální kompozitní a strukturní nátěry ve spojení s technickými postupy s cílem individuálně řešit problémy s korozí. Díky zaměření na kvalitu jsou postupy renovací osvědčenou, cenově efektivní zbraní, která umožňuje dlouhodobě vítězit v boji s korozí.