Přeskočit na obsah
01

Konvenční abrazivní otryskání

Provádíme standardní abrazivní otryskávání stlačeným vzduchem všemi druhy dostupného otryskávacího prostředku, jako jsou například křemičitý písek, soda, korund, struska, australský granát, kovová drť s možností recyklace a opětovného použití. Máme bohaté zkušenosti s přípravou kovových či betonových povrchů na definovanou čistotu a drsnost metodou konvenčního abrazivního otryskáváni jak v dílenském prostředí, tak v místě určení klientem.

02

Otryskání s vodní clonou

Provádíme abrazivní otryskávání stlačeným vzduchem a vodní clonou pro snížení celkové prašnosti procesu. Otryskávání s vodní clonou se osvědčilo pro přípravu zejména betonových povrchů. Máme praktické zkušenosti s přípravou kovových či betonových povrchů na definovanou čistotu a drsnost metodou otryskávání s použitím vodní clony na mnoha projektech u nás i v zahraničí v prostředí, kde je snížení prašnosti z provozních či ekologických důvodů prioritou.

03

Otryskání vodním paprskem

Provádíme otryskávání ultra-vysokotlakým vodním paprskem (UHPWJ) technologií Falch®, s tlakem až 3 000 barů. Tato technologie je osvědčenou metodou čištění či otryskávání kovových a betonových povrchů na definovanou čistotu. Technologie Falch® nachází uplatnění v široké škále aplikací přípravy či čištění povrchu a to díky sofistikovaným robotickým nástavcům. Ultra-vysokotlakým vodním paprskem lze efektivně odstraňovat i stávající nefunkční nátěry a povlaky velmi vysokých tlouštěk. CORROTECH ENGINEERING s.r.o. uplatnil technologii Falch® na mnoha projektech u nás i v zahraničí v prostředí, kde je při přípravě povrchu tvorba prašnosti z provozních důvodů neakceptovatelná.

04

Bezprašné otryskání

Revoluční metodou v oblasti přípravy povrchu je bezprašné abrazivní otryskávání technologií Sponge-Jet™. Technologie Sponge-Jet™ drží světové prvenství v oblasti čistého, suchého, nízkoprašného abrazivního otryskávání s opakovaně použitelným médiem. Tato metoda přípravy povrchu redukuje až 90% prašnosti unikající do okolního ovzduší. Díky tomuto faktu, samotné bezpečnosti práce a efektivitě čištění je vyhledávanou metodou skrze veškerá průmyslová i komerční odvětví v široké škále možných aplikací. CORROTECH ENGINEERING s.r.o. využívá technologii Sponge-Jet™ například při aplikacích protikorozní ochrany zejména v jaderné energetice, kde je při přípravě povrchu tvorba vysoké prašnosti unikající do okolního ovzduší z provozních důvodů neakceptovatelná.

05

Otryskání bez abraziva

Další revoluční metodou v oblasti přípravy povrchu je ruční, mechanizované otryskávání bez abraziva technologií Bristle Blaster®. Bristle Blaster® využívá speciálně konstruovaný rotační štětinový nástroj k odstraněni koroze a vytvořeni kotvícího profilu. Hroty štětin jsou konstruovány tak, aby narážely na zkorodovaný povrch s kinetickou energii, která odpovídá standardnímu procesu využívajícímu tryskací médium. V důsledku toho má ošetřený povrch texturu a vizuální čistotu jako po procesu tradičního otryskávání. CORROTECH ENGINEERING s.r.o. nabízí technologii Bristle Blaster® zejména při aplikacích, kde je příprava povrchu konvenčním otryskáváním abrazivem a stlačeným vzduchem nepraktická.

06

Omývání povrchů

Nedílnou součástí přípravy povrchu pro aplikaci nátěrových hmot je jeho omývání vysokotlakou vodou s přídavkem vhodných detergentů na odstranění mastnot nebo vodou rozpustných solí. Mastnoty na povrchu a kontaminaci solemi samotné abrazivní otryskávání neodstraní, ba naopak dochází k jejich distribuci po celé ploše povrchu. Tento druh kontaminace má poté katastrofální vliv na životnost aplikované protikorozní ochrany. Odborné omytí povrchu probíhá dle přesně určené metodiky pomocí nízko konduktivní vody nebo deminaralizované vody s teplotou od 40°C do 120°C s tlakem 120 – 200 barů. CORROTECH ENGINEERING s.r.o. specifikuje omývání povrchu vysokotlakou vodou s přídavkem vhodných detergentů jako nedílnou součást svých technologických postupů při přípravě povrchu.