Přeskočit na obsah

Protikorozní ochrana vnitřních částí nádrží na požární pěnidlo

Příprava povrchu

Odstranění poškozeného nátěru a bezprašné otryskání technologií Sponge-Jet™ na stupeň čistoty Sa 2½, profil drsnosti ISO komparátor – Medium G.

Aplikace hmot

Aplikované produkty:
CORROCOAT ZIP E; CORROFILL E

Aplikované nátěrové systémy:
NS-1 = 600 μm DFT

Aplikovaný substrát:
Vnitřní povrchy dvou nádrží na požární pěnidlo; Uhlíková ocel; 2 x 12 m²

Procedury:

  • odstranění usazenin a původního nátěru technologií Sponge-Jet™
  • dekontaminace vizuálně neidentifikovatelných nečistot
  • otryskání technologií Sponge-Jet™ na stupeň čistoty Sa 2½
  • aplikace první vrstvy korozní bariéry CORROCOAT ZIP E
  • aplikace výplňové hmoty CORROFILL E
  • aplikace druhé vrstvy korozní bariéry CORROCOAT ZIP E
  • provedení příslušných zkoušek kvality dle PKZ

CORROTECH ENGINEERING s.r.o. poskytuje vysoce odborné služby v oboru přípravy povrchů a aplikací speciálních nátěrových systémů pro ty nejnáročnější zátěžová prostředí a rozličná průmyslová zařízení i v sektoru jaderné energetiky. Epoxidová nátěrová hmota CORROCOAT ZIP E plněná speciálními skleněnými mikrovločkami je ideální volbou protikorozní ochrany, která dlouhodobě ochrání substrát ocelové konstrukce vnitřních částí nádrží požárního pěnidla. Při přípravě povrchu abrazivním otryskáváním bylo použito bezprašné technologie Sponge-Jet™ vzhledem k požadavku klienta eliminovat prašnost unikající do okolního ovzduší a možnosti souběhu dalších prováděných prací.

CORROCOAT úspěšně bojuje s korozí už více než 45 let. Používá inovační strojní inženýrství kombinované s antikorozní technologií, která zajišťuje dlouhodobou ochranu jak pro nová, tak i poškozená zařízení. Využívá speciální kompozitní a strukturní nátěry ve spojení s technickými postupy s cílem individuálně řešit problémy s korozí. Díky zaměření na kvalitu jsou postupy renovací osvědčenou, cenově efektivní zbraní, která umožňuje dlouhodobě vítězit v boji s korozí.