Přeskočit na obsah

Protiabrazivní / protikorozní ochrana rozrážecího kužele v sile strusky

Příprava povrchu

Odmaštění, omytí tlakovou vodou, abrazivní otryskání na stupeň čistoty Sa 2½, profil drsnosti ISO komparátor – Medium G.

Aplikace hmot

Aplikované produkty:
REZORECT 198 Dry Surface Primer; REZORECT 125 Ceramic Wearing Compound

Aplikované nátěrové systémy:
NS1 = 8 000 μm DFT

Aplikovaný substrát:
Vnější povrch rozražecích kuželů; Hardox 500; 2 x 40 m²

Procedury:

  • dekontaminace substrátu od nečistot, olejů a mastnot
  • příprava povrchu dle ISO 8501-1 na stupeň čistoty Sa 2½
  • aplikace základové nátěrové hmoty REZORECT 198
  • aplikace protiabrazivní vrstvy REZORECT 125
  • provedení příslušných zkoušek kvality dle PKZ

CORROTECH ENGINEERING s.r.o. poskytuje vysoce odborné služby v oboru přípravy povrchů a aplikací speciálních nátěrových systémů pro ty nejnáročnější zátěžová prostředí a rozličná průmyslová zařízení. Epoxidový nátěrový systém REZORECT plněný speciálními skleněnými mikrovločkami a keramickou výztuží je ideální volbou protiabrazivní a protikorozní ochrany rozrážecího kužele, která dlouhodobě ochrání aplikovaný substrát a prodlouží životnost ocelové konstrukce rozražeče v silně abrazivním prostředí.

Účinná řešení REZORECT jsou využívána v celé řadě průmyslových odvětví a to jak z důvodu zkrácení doby odstávky, tak i snížení nákladů na údržbu. Jde například o energetický průmysl, průmysl odpadních vod, ropný a plynárenský průmysl, petrochemický průmysl, výrobu celulózy a papíru, důlní průmysl, zpracování minerálů, námořní průmysl a průmysl udržitelné energie.