Přeskočit na obsah

Protikorozní ochrana vnějších částí ponorných čerpadel

Příprava povrchu

Mechanická příprava hran pro aplikaci nátěrových hmot, odmaštění, omytí tlakovou vodou, abrazivní otryskání na stupeň čistoty Sa 2½, profil drsnosti ISO komparátor – Medium G.

Aplikace hmot

Aplikované produkty:
POLYGLASS VE HA

Aplikované nátěrové systémy:
NS-1A = 1 000 μm DFT; NS-1B = 1 200 μm DFT

Aplikovaný substrát:
Vnější povrchy tří ponorných čerpadel; Uhlíková ocel; 2 x 12 m², 1 x 8 m²

Procedury:

  • mechanická příprava hran pro aplikaci nátěrových hmot
  • dekontaminace substrátu od nečistot, olejů a mastnot
  • dekontaminace vizuálně neidentifikovatelných nečistot
  • příprava povrchu dle ISO 8501-1 na stupeň čistoty Sa 2½
  • ruční aplikace korozní bariéry POLYGLASS VE HA
  • provedení příslušných zkoušek kvality dle PKZ

CORROTECH ENGINEERING s.r.o. poskytuje vysoce odborné služby v oboru přípravy povrchů a aplikací speciálních nátěrových systémů pro ty nejnáročnější zátěžová prostředí a rozličná průmyslová zařízení. Vinylesterová nátěrová hmota POLYGLASS VE HA, určená pro ruční aplikaci, plněná speciálními skleněnými mikrovločkami je ideální volbou protikorozní ochrany ponorných čerpadel v provozu chemického zatížení, která dlouhodobě ochrání substrát ocelové konstrukce před vlivy koroze. Projekt byl proveden v dílenském prostředí naší firmy v Mostě – Komořanech a byl následně expedován do zahraničí.

CORROCOAT úspěšně bojuje s korozí už více než 45 let. Používá inovační strojní inženýrství kombinované s antikorozní technologií, která zajišťuje dlouhodobou ochranu jak pro nová, tak i poškozená zařízení. Využívá speciální kompozitní a strukturní nátěry ve spojení s technickými postupy s cílem individuálně řešit problémy s korozí. Díky zaměření na kvalitu jsou postupy renovací osvědčenou, cenově efektivní zbraní, která umožňuje dlouhodobě vítězit v boji s korozí.