Przejdź do treści

Kontrola integralności powłoki emaliowanej zbiornika fermentacyjnego

Przygotowanie powierzchni

Oczyszczenie podłoża z grubych osadów.

Przeprowadzenie inspekcji

  • pomiar grubości suchej powłoki emaliowanej (dostęp z ziemi i dostęp linowy)
  • wizualna kontrola integralności powłoki emaliowanej (dostęp z ziemi i dostęp linowy)
  • przygotowanie protokołów i sprawozdań z kontroli końcowej

CORROTECH ENGINEERING s.r.o. przeprowadza kontrole i oceny urządzeń z punktu widzenia korozji, nie tylko w trakcie ich stosowania, ale także jako odrębną usługę dla klientów. Posiadamy własny zespół regularnie szkolonych inspektorów i inżynierów korozji, którzy posiadają międzynarodowe certyfikaty takie jak FROSIO, AMPP (NACE, SSPC) i APC. Jako firma jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Korozji (AKI). Przeprowadzane są również kontrole sprzętu, jako prace wysokościowe z dostępem linowym. Oferujemy kompleksowe usługi kontrolne i doradcze w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni, w tym przygotowanie ekspertyz i wniosków. Jesteśmy gotowi wystawić raporty z badań z wyjściem wartości pomiarowych, dokumentacją fotograficzną i wszystkimi innymi wymogami raportu z kontroli. Wystawiamy również raporty i sprawozdania z kontroli w języku angielskim lub niemieckim z wszystkimi wymaganymi międzynarodowo parametrami.

Podczas oględzin wewnętrznej powierzchni zbiornika fermentacyjnego przez operatora w czasie postoju, podejrzewano uszkodzenie emalii antykorozyjnej konstrukcji stalowej w górnym obszarze zbiornika (od +14 m do +15 m) na całym obwodzie zbiornika. Ponadto podejrzewano lokalne uszkodzenie powłoki emaliowanej konstrukcji stalowej fermentatora w wyniku przetarcia w dolnej części zbiornika w rejonie połączenia z dnem betonowym (od 0 m do + 0,35 m). Mechaniczne usunięcie grubego osadu w tym miejscu (o barwie zbliżonej do produktu korozji) obaliło podejrzenie bezpośredniej degradacji podłoża stalowego. Osady o tej samej barwie stwierdzono na obwodzie zbiornika w rejonie od +14 m do +15 m. Późniejsze badanie grubości powłoki emaliowej potwierdziło ten fakt.