Przejdź do treści
01

Standardowa obróbka strumieniowo-ścierna

Wykonujemy standardową obróbkę strumieniowo-ścierną sprężonym powietrzem z użyciem wszystkich rodzajów dostępnych ścierniw, takich jak piasek kwarcowy, soda kalcynowana, korund, żużel, granat australijski, śrut metalowy z możliwością recyklingu i ponownego użycia. Mamy duże doświadczenie w przygotowywaniu powierzchni metalowych lub betonowych do określonej czystości i chropowatości przy użyciu konwencjonalnej obróbki strumieniowo-ściernej zarówno w warunkach warsztatowych, jak i u klienta.

02

Obróbka strumieniowa za pomocą sita wodnego

Śrutowanie wykonujemy przy użyciu sprężonego powietrza i sita wodnego, aby zmniejszyć ogólne zapylenie procesu. Obróbka strumieniowa z użyciem sita wodnego sprawdza się przede wszystkim w przypadku przygotowania powierzchni betonowych. Mamy praktyczne doświadczenie w przygotowaniu powierzchni metalowych lub betonowych do określonej czystości i chropowatości obróbką strumieniową z użyciem sita wodnego na wielu projektach w kraju i za granicą w środowiskach, gdzie redukcja pyłu jest priorytetem ze względów operacyjnych lub środowiskowych.

03

Przygotowanie powierzchni strumieniem wody

Wykonujemy obróbkę strumieniową wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem (UHPWJ) w technologii Falch®, przy ciśnieniu do 3000 bar. Technologia ta jest sprawdzoną metodą czyszczenia lub przygotowania powierzchni metalowych i betonowych do określonej czystości. Technologia Falch® jest wykorzystywana w szerokim zakresie zastosowań związanych z przygotowaniem powierzchni lub czyszczeniem dzięki zaawansowanym przystawkom rnarzędziowym do robotów. Ultra-wysokociśnieniowy strumień wody może również skutecznie usunąć istniejące niefunkcjonalne powłoki oraz powłoki o bardzo dużej grubości. Firma CORROTECH ENGINEERING s.r.o. zastosowała technologię Falch® na wielu projektach w kraju i za granicą w środowiskach, gdzie wytwarzanie pyłu podczas przygotowania powierzchni jest niedopuszczalne ze względów operacyjnych.

04

Bezpyłowe przygotowanie powierzchni

Rewolucyjną metodą w przygotowaniu powierzchni jest bezpyłowa obróbka strumieniowo-ścierna w technologii Sponge-Jet™. Technologia Sponge-Jet™ jest światowym liderem w czystym, suchym, niskopylącym czyszczeniu strumieniowo-ściernym z użyciem mediów wielokrotnego użytku. Ta metoda przygotowania powierzchni redukuje do 90% pyłu wydostającego się do otaczającego powietrza. Ten fakt, bezpieczeństwo samej pracy i skuteczność czyszczenia sprawiają, że jest to metoda poszukiwana we wszystkich sektorach przemysłowych i handlowych w szerokim zakresie możliwych zastosowań. CORROTECH ENGINEERING s.r.o. wykorzystuje technologię Sponge-Jet™ na przykład w aplikacjach ochrony antykorozyjnej, zwłaszcza w energetyce jądrowej, gdzie powstawanie wysokiego stężenia pyłu wydostającego się do otaczającego powietrza podczas przygotowania powierzchni jest niedopuszczalne ze względów operacyjnych.

05

Przygotowanie powierzchni bez ścierniwa

Kolejną rewolucyjną metodą w przygotowaniu powierzchni jest ręczne, użycie mechanicznych urządzeń w technologii Bristle Blaster®. Bristle Blaster® wykorzystuje specjalnie zaprojektowane obrotowe narzędzie z włosiem do usuwania korozji i tworzenia profilu chropowatosci. Końcówki szczotek są zaprojektowane tak, aby uderzać w skorodowaną powierzchnię z energią kinetyczną odpowiadającą standardowemu procesowi czyszczenia strumieniowego. W rezultacie, obrobiona powierzchnia ma teksturę i wizualną czystość tradycyjnego procesu śrutowania. CORROTECH ENGINEERING s.r.o. oferuje technologię Bristle Blaster® specjalnie do zastosowań, w których przygotowanie powierzchni za pomocą konwencjonalnej obróbki ściernej i sprężonego powietrza jest niepraktyczne.

06

Mycie powierzchni

Integralną częścią przygotowania powierzchni do nałożenia powłok jest jej umycie wodą pod wysokim ciśnieniem z dodatkiem odpowiednich detergentów w celu usunięcia tłuszczu lub soli rozpuszczalnych w wodzie. Tłuszcz i zanieczyszczenia solą nie są usuwane przez samą obróbkę strumieniowo-ścierną, lecz rozprowadzane na całej powierzchni. Tego typu zanieczyszczenia mają następnie katastrofalny wpływ na żywotność zastosowanej ochrony antykorozyjnej. Profesjonalne mycie powierzchni odbywa się według ściśle określonej metodyki przy użyciu wody o niskiej przewodności lub wody demineralizowanej w temperaturze od 40°C do 120°C przy ciśnieniu 120 – 200 bar. CORROTECH ENGINEERING s.r.o. określa mycie powierzchni wodą pod wysokim ciśnieniem z dodatkiem odpowiednich detergentów jako integralną część swoich procedur technologicznych przygotowania powierzchni.