Przejdź do treści

Jakość jest kluczem do długoterminowych rozwiązań

Kontrola przygotownia powierzchni

CORROTECH ENGINEERING s.r.o. posiada własnych regularnie szkolonych inspektorów korozji i inżynierów korozji, którzy posiadają międzynarodowe certyfikaty FROSIO, AMPP (NACE, SSPC) i APC. Jako firma jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Korozji (AKI).

Oferujemy kompleksowe usługi kontrolne i doradcze w zakresie antykorozji powierzchni, w tym przygotowanie ekspertyz i wniosków w zakresie obróbki powierzchniowej. Jesteśmy gotowi wystawić raporty z badań z wyjściem wartości pomiarowych, dokumentacją fotograficzną i wszystkimi innymi wymogami raportu z kontroli. Wykonujemy również raporty i sprawozdania z kontroli w języku angielskim lub niemieckim z wszystkimi wymaganymi parametrów wg norm międzynarodowych. Przeprowadzane są również kontrole sprzętu, prace wysokościowe z osprzętem linowym.

Jakość i kontrola jakości

W ramach aplikacji wykonywanych przez CORROTECH ENGINEERING s.r.o. kontrola jakości jest przeprowadzana na wszystkich etapach przygotowania powierzchni i aplikacji według ustalonego planu kontroli i badań z wykorzystaniem specjalistów:

  • Certyfikowany nadzorca zastosowań poszczególnych technologii antykorozyjnych
  • Inżynier korozji III stopnia. zgodnie z Std-401 APC:2011
  • FROSIO Poziom III. – Inspektor ds. powłok ochronnych
  • AMPP SSPC (PCI) Poziom II. – Inspektor ds. powłok ochronnych
  • Certyfikowany kontroler jakości AMPP SSPC (QCS)
  • AMPP NACE (ICA) Specjalista ds. aplikacji powłok przemysłowych