Przejdź do treści

Kontrola przygotowania powierzchni silosu wapiennego przed nałożeniem powłok

Przeprowadzenie inspekcji

  • Pomiar poziomu światła zgodnie z SSPC-Guide 12
  • ocena podłoża stalowego zgodnie z ISO 8501-3
  • zanieczyszczenie powierzchni olejem i smarem zgodnie z SSPC-SP1
  • Czystość powierzchni poddanej obróbce strumieniowej zgodnie z ISO 8501-1
  • ocena osiągniętego profilu zgodnie z ISO 8503-2
  • pomiar chropowatości profilu zgodnie z ASTM D4417-Metoda B
  • zanieczyszczenie powierzchni zanieczyszczeniami rozpuszczalnymi ISO 8502-6 i ISO 8502-9
  • oznaczanie pozostałości pyłu zgodnie z ISO 8502-3
  • pomiar warunków klimatycznych w miejscu zastosowania
  • przygotowanie protokołu i sprawozdania z kontroli końcowej

CORROTECH ENGINEERING s.r.o. przeprowadza kontrole i oceny urządzeń z punktu widzenia korozji, nie tylko w trakcie ich stosowania, ale także jako odrębną usługę dla klientów. Posiadamy własny zespół regularnie szkolonych inspektorów i inżynierów korozji, którzy posiadają międzynarodowe certyfikaty takie jak FROSIO, AMPP (NACE, SSPC) i APC. Jako firma jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Korozji (AKI). Przeprowadzane są również kontrole sprzętu, jako prace wysokościowe z dostępem linowym. Oferujemy kompleksowe usługi kontrolne i doradcze w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni, w tym przygotowanie ekspertyz i wniosków. Jesteśmy gotowi wystawić raporty z badań z wyjściem wartości pomiarowych, dokumentacją fotograficzną i wszystkimi innymi wymogami raportu z kontroli. Wystawiamy również raporty i sprawozdania z kontroli w języku angielskim lub niemieckim z wszystkimi wymaganymi międzynarodowo parametrami.