Przejdź do treści

Zaprojektowanie, wyprodukowanie i zainstalowanie pojemnika na śrutownicę o dużej pojemności

Zaprojektowanie, wykonanie i zainstalowanie boksu do czyszczenia strumieniowego o dużej pojemności, wraz ze stacją sprężarek, filtracją powietrza i dystrybucją sprężonego powietrza.

CORROTECH ENGINEERING s.r.o. rozwija technologie boksów śrutowniczych o najwyższej jakości. Wymiarujemy je w oparciu o wymagania i potrzeby naszych klientów. Projektujemy je również jako kompleksową całość, łącznie ze stacjami sprężarek i dystrybucją sprężonego powietrza. Realizujemy boksy śrutownicze pod klucz wraz z towarzyszącymi im pracami budowlanymi. Dostarczamy również materiały ścierne w zróżnicowanym asortymencie w zależności od potrzeb i rodzaju obróbki strumieniowo-ściernej. Świadczymy usługi z naszych ośrodków w Moście, Brnie i Ostrawie. Dodatkowe informacje na temat obiektów dostępne są na życzenie.