Przejdź do treści

Ochrona antykorozyjna / antyabrazyjna kanałów spalinowych

Przygotowanie powierzchni

Odtłuszczanie, mycie ciśnieniowe, śrutowanie do stopnia czystości Sa 2½, profil chropowatości ISO komparator – Medium G.

Zastosowanie mas

Produkty stosowane:
POLYGLASS PPA; POLYGLASS VE HA; POLYGLASS VEF; LR 600 + QUADRAXIAL FABRIC 600 g/m²; POLYGLASS VEF WR

Stosowane systemy powłokowe:
NS1 = 1 200 μm DFT (w obszarach z laminacją 2 200 μm DFT)

Zastosowane podłoże:
Wewnętrzne części kanałów spalinowych; Stal węglowa; 2 x 630 m²

Procedury:

  • usuwanie grubych zabrudzeń i uszkodzonych powłok lakierniczych
  • odkażanie zanieczyszczeń niemożliwych do zidentyfikowania wzrokowo
  • przygotowanie powierzchni zgodnie z ISO 8501-1 do stopnia czystości Sa 2½
  • zastosowanie podkładu POLYGLASS PPA
  • miejscowe zastosowanie powłok paskowych POLYGLASS VE HA
  • zastosowanie bariery antykorozyjnej POLYGLASS VEF
  • miejscowe zastosowanie warstwy laminującej LR 600 + tkanina szklana 600 g/m²
  • zastosowanie warstwy antyścieralnej POLYGLASS VEF WR
  • przeprowadzenie odpowiednich badań jakościowych zgodnie z PKZ

CORROTECH ENGINEERING s.r.o. świadczy wysoce profesjonalne usługi w zakresie przygotowania powierzchni i nakładania specjalnych systemów powłokowych dla najbardziej wymagających środowisk naprężeniowych i różnych urządzeń przemysłowych. System powłok winylowych CORROCOAT POLYGLASS VE wypełniony specjalnymi mikropłatkami szklanymi jest idealnym wyborem do ochrony przed korozją i ścieraniem wewnętrznych części kanałów spalinowych, chroniąc długotrwale podłoże konstrukcji stalowej.

CORROCOAT od ponad 45 lat skutecznie walczy z korozją. Wykorzystuje innowacyjną inżynierię mechaniczną w połączeniu z technologią antykorozyjną, aby zapewnić długotrwałą ochronę zarówno dla nowych, jak i uszkodzonych urządzeń. Wykorzystuje specjalne powłoki kompozytowe i strukturalne w połączeniu z procesami technicznymi, aby indywidualnie rozwiązywać problemy związane z korozją. Z naciskiem na jakość, procedury renowacyjne są sprawdzoną, opłacalną bronią, która pozwala wygrać walkę z korozją w długim okresie czasu.