Przejdź do treści

Kabiny pod klucz do śrutowania

Nasza firma rozwija technologię kabin śrutowniczych o najwyższej jakości. Wymiarujemy je w oparciu o wymagania i potrzeby naszych klientów. Projektujemy je również jako kompleksową całość, łącznie ze stacjami sprężarek i dystrybucją sprężonego powietrza. Realizujemy boksy śrutownicze pod klucz wraz z towarzyszącymi im pracami budowlanymi. Dostarczamy również materiały ścierne w zróżnicowanym asortymencie w zależności od potrzeb i rodzaju obróbki strumieniowo-ściernej. Świadczymy usługi z naszych ośrodków w Moście, Brnie i Ostrawie. Nasze centrum rozwoju i testowania znajduje się w miejscowości Most – Komořany.

01

Lakiernie pod klucz

Projektujemy lakiernie i kabiny lakiernicze o dużej wydajności przy niskich kosztach nabycia, minimalnej ingerencji w konstrukcję budynku i akceptowalnych kosztach eksploatacji. Ich budowę realizujemy pod klucz, łącznie z pracami budowlanymi i wyposażeniem w najnowszą technologię zastosowania zgodnie z potrzebami i życzeniami klienta. Zapewniamy serwis i konserwację kabin lakierniczych z naszych centrów w Mostach, Brnie i Ostrawie. Nasze centrum rozwoju i testowania znajduje się w miejscowości Most – Komořany.

02

Stacje sprężarek

Nasza firma opracowuje i dostarcza kompletne technologie stacji sprężarek wraz z urządzeniami do dystrybucji sprężonego powietrza. Wymiarujemy je w oparciu o wymagania i potrzeby każdego klienta oraz możliwości jego zakładów produkcyjnych. Dostawy są realizowane pod klucz, łącznie z powiązanymi pracami budowlanymi. Świadczymy usługi z naszych ośrodków w Moście, Brnie i Ostrawie. Nasze centrum rozwoju i testowania znajduje się w miejscowości Most – Komořany.

03

Mobilne urządzenia do recyklingu i filtracji

CORROTECH ENGINEERING s.r.o. rozwija i dostarcza technologie dla mobilnych urządzeń do recyklingu ścierniwa metalowego i filtracji powietrza. Wymiarujemy i realizujemy dostawy technologii pod klucz, łącznie z dostawą innych niezbędnych urządzeń. Urządzenia te serwisujemy z naszych centrów w Mostach, Brnie i Ostrawie. Nasze centrum rozwoju i testowania znajduje się w miejscowości Most – Komořany.

04