Przejdź do treści

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników procesowych do produkcji wody demineralnej

Przygotowanie powierzchni

Usunięcie uszkodzonej farby, odtłuszczenie, mycie ciśnieniowe, śrutowanie do stopnia czystości Sa 2½, profil chropowatości ISO komparator – Medium G.

Zastosowanie mas

Produkty stosowane:
POLYGLASS PPA; CORROFILL VE; LR 600 + QUADRAXIAL FABRIC 600 g/m²; POLAGLASS VEF

Stosowane systemy powłokowe:
NS1 = 1 200 μm DFT (w obszarach z laminacją 2 200 μm DFT)

Zastosowane podłoże:
Wewnętrzne części czterech zbiorników procesowych; Stal węglowa; 4 x 80 m²

Procedury:

  • usuwanie zabrudzeń i uszkodzeń lakieru
  • odkażanie zanieczyszczeń niemożliwych do zidentyfikowania wzrokowo
  • przygotowanie powierzchni zgodnie z ISO 8501-1 do stopnia czystości Sa 2½
  • zastosowanie podkładu POLYGLASS PPA
  • zastosowanie materiału wypełniającego CORROFILL VE
  • zastosowanie warstwy laminującej LR 600 + tkanina szklana 600 g/m²
  • zastosowanie bariery antykorozyjnej POLYGLASS VEF
  • przeprowadzenie odpowiednich badań jakościowych zgodnie z PKZ

CORROTECH ENGINEERING s.r.o. świadczy wysoce profesjonalne usługi w zakresie przygotowania powierzchni i nakładania specjalnych systemów powłokowych dla najbardziej wymagających środowisk naprężeniowych i różnych urządzeń przemysłowych. System powłok winylowych CORROCOAT POLYGLASS VE wypełniony specjalnymi mikropłatkami szklanymi jest idealnym wyborem do zabezpieczenia antykorozyjnego wewnętrznych powierzchni zbiorników procesowych wody zdemineralizowanej, chroniąc podłoże przed działaniem agresywnych środowisk chemicznych w długim okresie czasu.

CORROCOAT od ponad 45 lat skutecznie walczy z korozją. Wykorzystuje innowacyjną inżynierię mechaniczną w połączeniu z technologią antykorozyjną, aby zapewnić długotrwałą ochronę zarówno dla nowych, jak i uszkodzonych urządzeń. Wykorzystuje specjalne powłoki kompozytowe i strukturalne w połączeniu z procesami technicznymi, aby indywidualnie rozwiązywać problemy związane z korozją. Z naciskiem na jakość, procedury renowacyjne są sprawdzoną, opłacalną bronią, która pozwala wygrać walkę z korozją w długim okresie czasu.