Przejdź do treści

Oględziny stanu okładziny konstrukcji stalowej hali

Przeprowadzenie inspekcji

  • wizualna kontrola integralności okładziny stalowej konstrukcji hali (dostęp linowy)
  • przygotowanie protokołu i sprawozdania z kontroli końcowej

CORROTECH ENGINEERING s.r.o. przeprowadza kontrole i oceny urządzeń z punktu widzenia korozji nie tylko w trakcie ich stosowania, ale także jako odrębną usługę dla klientów. Posiadamy własny zespół regularnie szkolonych inspektorów i inżynierów korozji, którzy posiadają międzynarodowe certyfikaty takie jak FROSIO, AMPP (NACE, SSPC) i APC. Jako firma jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Korozji (AKI). Przeprowadzane są również kontrole sprzętu, jako prace wysokościowe z dostępem linowym. Oferujemy kompleksowe usługi kontrolne i doradcze w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni, w tym przygotowanie ekspertyz i wniosków. Jesteśmy gotowi wystawić raporty z badań z wyjściem wartości pomiarowych, dokumentacją fotograficzną i wszystkimi innymi wymogami raportu z kontroli. Wystawiamy również raporty i sprawozdania z kontroli w języku angielskim lub niemieckim z wszystkimi wymaganymi międzynarodowo parametrami.